Close
IDIOMA

Poblat prehistòric de S’Illot

El poblat de s’Illot és un dels jaciments més importants de la cultura talaiòtica i posttalaiòtica (850-123 AC), tant per la sevavarietat monumental, com per la sevacomplexa i dilatada evolució històrica.
Està format per diferents conjunts en què eslocalitzen edificis comunals al voltant dels quals s’hi construïren les cases on vivia la comunitat. Conserva un extens tram de muralla que, originalment, devia envoltar la totalitat del poblat.

El jaciment de s’Illot presenta una ocupació de més de 1000 anys al llarg dels quals s’anà configurant l’estructura actual del poblat.

Les restes més antigues són de finals de l’Edat del Bronze (1100-850 AC), sobre les quals es van construir els conjunts arquitectònics que poden observar-se actualment. L’ocupació intensa del poblat es degué iniciar entorn al 900 AC i degué finalitzar al voltant del s I AC, encara que segueix essent ocupat amb menor intensitat fins a la dominació islàmica.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
L’itinerari és pot iniciar des de qualsevol punt del poblat ja que és un recorregut circular, encara que estigui enumerat segons el plànol adjunt.

PUNTS D’INTERÈS:
1. Conjunt d’habitacions de planta
arronyonada.
2. Habitació de planta arronyonda.
Casa talaiòtica.
3. Turriforme escalonat central
4. Talaiot exterior.
5. Muralla del poblat.
6. Talaiot interior i habitacions adossades.
7. Santuaris o edificis rellevants.

PDF