Close
IDIOMA

SICTED

Què és SICTED?

El Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació (SICTED) és un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA), que treballa amb empreses i serveis turístics, amb l’objectiu de millorar l’experiència i la satisfacció del turista, un enfocament cap a la millora contínua i una actitud de superació i posada en valor dels recursos i de l’espai.

Distintiu SICTED

El distintiu Compromís de Qualitat Turística, acredita i reconeix l’esforç i compromís amb la qualitat i la millora contínua realitzat per les empreses participants, alhora que distingeix a l’establiment enfront de la competència.

Aquest distintiu s’atorga a les empreses i serveis turístics que han acreditat el compliment dels requisits fixats als Manuals de Bones Pràctiques i té validesa biennal, encara que està condicionat a una avaluació anual de seguiment.

Com funciona SICTED?

El primer pas és l’adhesió de les empreses i serveis turístics dels municipis de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar. Ho podeu fer mitjançant la formalització del protocol d’adhesió i enviant-lo als següents correus electrònics:

Una vegada adherida l’empresa/servei, es duu a terme la implantació del sistema i s’imparteixen jornades de formació, es fan tallers col·lectius i grups de treball per a la millora de la destinació. Després de la implantació es realitza una avaluació anual de compliment i, una vegada superada, s’obté el distintiu SICTED de Compromís de Qualitat Turística.

Quins són els beneficis de ser empresa SICTED?

  • Millorar la gestió interna de l’establiment.
  • Impulsar la gestió de la qualitat.
  • Conèixer millor al client.
  • Disposar d’un manual de bones pràctiques.
  • Millorar el coneixement del subsector al qual pertany.
  • Augmentar la percepció de fiabilitat del servei per part del client.
  • Disposar d’un sistema de qualitat reconegut.
  • Conèixer millor la destinació.

En què consisteix la implantació i la formació del SICTED?

Una vegada adherides, les empreses i els serveis turístics inicien el procés de implantació. Aquest procés es duu a terme amb visites d’assistència tècnica per part d’assessors homologats i s’articula en cicles de caràcter anual.

Al mateix temps, s’ofereix a les empreses i serveis turístics adherits un Pla de Formació adequat a cada cicle, que també inclou tallers col·lectius i grups de treball que desenvolupen propostes de millora per a la destinació. Aquesta formació la duu a terme l’ATB, en col·laboració amb els Ajuntaments. El Pla de Formació consta de 24 mòduls de temàtiques molt variades i inclou la possibilitat de fer-ne alguns d’ells en modalitat on line.

Més informació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació (SICTED): www.calidadendestinos.es

Documents

Els establiments distinguits amb el segellde qualitat son: