Close
IDIOMA

Cultura Cala Millor

Mallorca, pel fet de ser una illa amb una cultura agrícola i religiosa molt arrelada, compta amb unes festes lligades als cicles naturals de les tasques del camp, de la mar que l’envolta, dels cicles litúrgics i del cristianisme (Setmana Santa, Nadal, Epifania, sants patrons dels pobles…).

Per al nou visitant, el destí de CALA MILLOR MALLORCA pot semblar un grup de nuclis turístics al costat de la mar allunyats de tota tradició i cultura locals. Però la veritat és que en els darrers anys s’han fet esforços per donar a conèixer les festes tradicionals dels nostres pobles i mantenir-ne l’autenticitat.

Si la visita coincideix amb algunes d’aquestes festes, compartiu-les amb nosaltres i viureu una experiència autèntica de la nostra illa.

El ball popular de Mallorca és el ball de bot, balls col·lectius acompanyats de música de llaüts, guitarres, flautes, violins i percussió. La música tradicional mallorquina té indubtables influències àrabs i solen estar relacionades amb les feines del camp, l’amor i l’erotisme.

Altres elements característics de la cultura balear són els contes populars o rondalles, que un temps amenitzaven les vetlades domèstiques al voltant del foc de la llar; també la tècnica de brodat pròpia de l’illa, el punt mallorquí, amb dissenys i particularitats en cada comarca; o els tornejos de glosadors, cant oral improvisat genuí de Mallorca que en els últims temps s’ha revalorat i recuperat.

D’altra banda, també hi ha alguns esdeveniments del camp mallorquí que requereixen una tasca col·lectiva entre familiars i amics, i indubtablement són una oportunitat per festejar a més de treballar: la tradicional matança del porc, la collita de l’ametler o l’olivera, l’elaboració del torró, de l’oli, del licor d’herbes… tradicions que es transmeten de generació en generació.

És important destacar també que Mallorca té una llarga tradició en l’organització d’esdeveniments culturals de tot tipus, tant locals com internacionals: festivals de música clàssica, jazz i contemporània, així com també esdeveniments relacionats amb l’art. La llum de Mallorca ha atret diversos artistes internacionals i inspirat molts artistes locals per a les seves obres i escultures, que sovint podreu trobar en el nostre destí.