La programació del mes de desembre que emmarca actes del Nadal Cultural