Close
IDIOMA

Parròquia de Sant Miquel de Son Carrió

Dimarts a divendres: 20:00
Dissabtes: 18:30
Diumenges i festius: 10:00
971 838781
Carrer Mossèn Alcover, 20

L’església de Sant Miquel és un temple de culte catòlic. Es va iniciar la seva construcció l’any 1899, a partir dels plànols esbossats per Mn. Antoni Maria Alcover, revisats per Joan Guasp i lleugerament modificats pels notables arquitectes catalans Antoni Gaudí i Joan Rubió. Es va inaugurar al 1907. El que més crida l’atenció del temple és la façana d’estil neoromànic, la balconada amb terrassa, el rosetó amb forma de ventall i el campanar de quatre pisos .

L’església es troba a la plaça i està oberta els dissabtes al matí de 11:00-13:00h.