Close
IDIOMA

Es Rentadors Safareigs públic

Ma-4031, 9

Safareigs públics construïts el 1905 per l’arquitecte de províncies Sr. Juan Guasp gràcies a la col·laboració del Sr. Pedro Orlandis, que va donar mil pessetes al poble per tal de construir-los i així poder tenir un lloc idoni on els serverins i les serverines hi poguessin rentar la roba. És un espai rectangular cobert on enmig hi ha unes piles de rentat amb uns piques de pedra calcària.

Recentment han estat restaurats per l’Ajuntament a fi d’incorporar-los al patrimoni històric i cultural de Son Servera.