Quí som

Sobre nosaltres L’Ajuntament de Son Servera i l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar crearen el 16 de gener del 2013, juntament amb l’Associació Hotelera Badia de Cala Millor-Sa Coma, el Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar. Aquest Consorci és un organisme de dret públic que gaudeix de personalitat jurídica pròpia […]

Sobre nosaltresauditorium-cala-millor

L’Ajuntament de Son Servera i l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar crearen el 16 de gener del 2013, juntament amb l’Associació Hotelera Badia de Cala Millor-Sa Coma, el Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar.

Aquest Consorci és un organisme de dret públic que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i que neix amb la intenció de realitzar la promoció i el foment del turisme en els respectius municipis. La zona turística de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar aplega unes 35.000 places hoteleres i és la tercera destinació en importància de les Illes Balears.

Els principals objectius del Consorci són:

 1. Promoure activitats adreçades a incrementar la demanda turística.
 2. Gestionar, promocionar i realitzar totes aquelles activitats ciutadanes que puguin beneficiar l’increment i la qualitat de l’oferta turística.
 3. Promoure la presència activa d’ambdós municipis en el mercat turístic i procurar la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme.
 4. Afavorir, ajudar i possibilitar l’adequació de les infraestructures i dels serveis d’oferta turística, a més de donar suport a la iniciativa privada del sector.
 5. Afavorir i promoure la celebració de convencions, reunions, esdeveniments i activitats anàlogues.
 6. Potenciar el sector turístic i els conceptes d’allotjament, restauració, agències d’intermediació, activitats de turisme actiu, culturals i d’oci.
 7. Estudiar els problemes turístics i comercials vinculats al sector turístic i adoptar o proposar les mesures adequades per tal de solucionar-los.
 8. Elaborar material de divulgació, publicitat i d’imatge necessaris per donar a conèixer els recursos turístics d’ambdós municipis per tal de fomentar la captació de visitants.
 9. Col·laborar amb altres entitats públiques o privades per promocionar els municipis en benefici de l’atracció de visitants.
 10. Promoure i, si escau, participar en convenis amb altres entitats públiques o privades per finançar campanyes de promoció turística i comercial, i per aconseguir qualsevol altra finalitat establerta en els estatuts.
 11. Contribuir a la defensa dels recursos naturals i culturals dels municipis.
 12. Estudiar i analitzar la realitat turística de la zona i oferir al sector la informació obtenguda.
 13. Coordinar i dinamitzar tots els sectors interessats en el foment del turisme, i col·laborar molt especialment amb el sector comercial vinculat al sector turístic.
 14. Coordinar les activitats amb les àrees i dependències municipals d’ambdues entitats locals que tenguin relació amb l’activitat del Consorci.
 15. Promoure, gestionar i comercialitzar productes i serveis d’interès turístic.
 16. Gestionar instal·lacions i equipaments d’interès turístic.

Òrgans de govern

El Consorci està format per una junta general, un consell d’administració, un gerent i el mes de febrer del 2016 es va crear un consell assessor.

La Presidència del Consorci recau en mans d’ambdós batles de l’Ajuntament de Son Servera i de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb caràcter rotatori i per un període de 2 anys. Actualment, la Presidència l’ocupa la batlessa de Son Servera, la Sra. Natalia Troya.

La Vicepresidència l’assumeix el batle que en aquest període rotatori no ocupa la Presidència, amb la qual cosa aquest càrrec també és per un període de 2 anys. Actualment, el vicepresident és el batle de Sant Llorenç des Cardassar, el Sr. Mateu Puigròs.

La Gerència dirigeix ​​la gestió, administració i planificació econòmica i comercial del Consorci d’acord amb les directrius establertes per la Junta General, el Consell d’Administració i la Presidència.

Actualment, el Sr. José Marcial Rodríguez és el gerent del Consorci, el qual va ocupar el càrrec de gerent de l’Agència Balear de Turisme (ATB) del Govern de les Illes Balears durant la legislatura 2011-2015. Anteriorment i durant un període de deu anys va estar al capdavant de la Gerència de l’Associació Hotelera Badia de Cala Millor-Sa Coma. Actualment és membre de la Mesa d’Experts de la Comissió  Europea per al Turisme Sènior i  de la Silver Economy des del 2015.

El Consell d’Administració va decidir crear el consell assessor el febrer del 2016 per tal d’involucrar activament els empresaris del sector en la promoció turística.

Ara per ara, i com a prioritat, el Consorci considera necessari potenciar els vincles entre les diferents agrupacions empresarials amb la finalitat de promocionar les experiències que s’ofereixen al turista en el propi destí.

Notícies